Pages

31 jul. 2014

Johnnys cumpleañeros Julio 2014


Kamiyama Tomohiro 1ero de julio 1993 Johnnys WEST
Ken Miwake 2 de julio 1979 V6
Masuda Takahisa 4 de julio 1986 NEWS 
Kusanagi Tsuyoshi 9 de julio 1974 SMAP 
Kato Shigeaki 11 de julio 1987 NEWS
Hashimoto Ryosuke 15 de julio 1993 A.B.C-Z 
Masayuki Sakamoto 24 de julio 1971 V6
Kotaki Nozomu 30 de julio 1996 Johnnys WEST

Felicidades a nuestros Johnnys cumpleañeros de julio
atte Johnnys Family México 

No hay comentarios: